Swedish Alpine Ultra 2014

 

 

Här kommer berättelser kring loppet att publiceras.

Fösta berättelsen från Sten Orsvärn

http://informagi.se/swedish-alpine-ultra-arets-hojdare/909

31 förväntasfulla löpare som har 107 km framför sig.