Swedish Alpine Ultra®

 

En utmaning i svenska fjällen

Nikkaluokta - Abisko

11 juli 2015

Start 08.00
 
 
 
 
Var och en som vill vara med gör det på eget ansvar.

 

 

 

 

 

 

 

Jag rekommenderar Din Studio

 

 

 

 

Vem står bakom Swedish Alpine Ultra®. Det är jag Roland Engström,

bor i Södertälje.

 

Du kan kontakta mig antingen via kontaktsidan eller via mail

 

swedishultra@gmail.com

 

 

Maxantalet deltagare är 45. 

Detta antal är nu nått.

 

Anmälningar som nu görs sätts upp på reservlista. Dessa ska inte betala någon avgift vid anmälan, detta görs när en plats erbjuds och antas. 

 

Vid eventuell avanmälan före april månads utgång åter- betalas hela inbetalda avgiften.  

                      Avanmälan därefter 

görs ingen återbetalning.