Swedish Alpine Ultra®

 

En utmaning i svenska fjällen

Nikkaluokta - Abisko

16 juli 2016

Start 08.00
 
 
 
 
Var och en som vill vara med gör det på eget ansvar.
 
Maxantalet deltagare är 45.

 

 

 

 

 

 

Jag rekommenderar Din Studio

 

 

 

 

Vem står bakom Swedish Alpine Ultra®. Det är jag Roland Engström,

bor i Södertälje.

 

Du kan kontakta mig antingen via kontaktsidan eller via mail

 

swedishultra@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Vid eventuell avanmälan före april månads utgång åter- betalas hela inbetalda avgiften. Avanmälan därefter görs ingen återbetalning.