Swedish Alpine Ultra®

 

En utmaning i svenska fjällen

Nikkaluokta - Abisko

11 juli 2015

Start 08.00
 
 
 
 
Var och en som vill vara med gör det på eget ansvar.

 

 

 

 

Vem står bakom Swedish Alpine Ultra®. Det är jag Roland Engström,

bor i Södertälje.

 

Du kan kontakta mig antingen via kontaktsidan eller via mail

 

swedishultra@gmail.com

Maxantalet deltagare är 45. 

Efter det att avgiften är betald noteras ditt namn på "anmälda deltagare 2015"

Avgiften bör betalas inom 14 dagar efter gjord anmälan.

När taket 45 betalande anmälningar är nått, sätts nya anmälningar upp på en reservlista. Dessa ska inte betala någon avgift vid anmälan, detta görs när en plats erbjuds och antas. 

 

Vid eventuell avanmälan före april månads utgång återbetalas hela inbetalda avgiften. Avanmälan därefter                                görs ingen återbetalning.