Genomförda Virtuellt SAU

Namn                         Plats                     Km          Tid

Monica Johansson         Mölndal-Borås               106,6         23,21,21

Kalman Vanky               Höga Kustenleden         107            20,00,00

Kennie Pussinen            Uppsala-Hofors             153,57       20,52,20 

Erik Andersson              Nikkaluokta-Abisko.      106            14,27,00

Fredrik Norlin                Abisko-Nikkaluokta       106            20,59.00

Amanda Mannervik        Padjelantaleden            144,6         28,26,59A

Anna Winther                Padjelantaleden            144,6         28.26.59

Alexandra Patriksson     Siljansleden                  106,1         17,00,25

Kerstin Björkqvist          Siljansleden                  106,1         17.00.25

Gunilla Axelsson            Siljansleden                  106.1         17.00.25

Said Enayatie                Höga Kustenleden          128         Vandrade

                                                                                     några dagar

Rikard Pruzelius            Götaplatsen-Näsbokroks

                                        naturreservat            121,77       21.17.42

Anna Carlsson               Abisko-Nikkaluokta         107           12.17.00

Jonas Brännmyr            Munkastigen                   106           11.06.09   

Håkan Lanz                   Skåneleden runt

                                        Häckeberga                212           53.00.00 

Mikael Maschmann       Öland, från Långe Jan i     106,6         10.50,11

                                   söder till Långe Erik i 

                                   Norr. Totalt 150,2 km på 

                                   19.50,18.

Elisabeth Ankarcrona   Västra Vättenleden.            107           17.20.00

Sten Orsvärn              Runt i Policoro, Italien         216,4        34.00.00

                               Hela sträckan blev 700,12 km 

                                             .